PAINT
Centriranje papira /CENTERING/

Dio na kojem je nacrtana crtež može biti manji od dimenzija papira. Za taj slučaj može se centrirati crtež na papiru koji se printa
 
Primjeri centriranja crteža:
  1. Startati - otvoriti PAINT (otvaranje animacija ...).
  2. FILE meni.
  3. PAGE SETUP opcija.
  4. PAGE SETUP dijalog prozor (otvaranje animacija ...).
  5. /CENTERING/ bira se HIRIZONTAL ili VERTICAL.
  6. Klik na /CHECK BOX/.
  7. OK dugme.
  8. Kraj.

PAINT    Index