WINDOWS EXPLORER
Kopiranje /COPY/ fajla opcijama EDIT menija

Interaktivno vježbanje

N a p o m e n a: Interaktivno vježbanje omogućuje korisniku da ponovi postupak koji je vidio u animaciji. Sa desne strane interaktivnih vježbi je opis gdje treba kliknuti na slici (npr. za ovaj slučaj treba kliknuti na fajl image2).
Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 
Interaktivno vježbanje kopiranja fajla na istom folderu opcijama /EDIT/ menija:
  1. Klik na fajl koji se kopira (npr image2).
Slika 1. Slika je mapirana  

Opis postupka i animacija     WINDOWS EXPLORER     Index