WINDOWS EXPLORER
SORT
Načini sortiranog prikaza foldera i fajlova u desnom dijelu prozora
Interaktivno vježbanje

Radi lakšeg rada korisnik može izvesti sortiranje klikom na dugme parametara u desnom dijelu WINDOWS EXPLORER prozora.
N a p o m e n a: Ako nije otvoren prozor WINDOWS EXPLORER otvoriti ga, a ako jeste promjeniti aktivnu aplikaciju.
 
Interaktivno vježbanje sortiranja ispisa fajlova i foldera u folder listi SORT dugme:
 1. Dugmad sortiranja SORT BUTTON su:
  - NAME (ime).
  - SIZE (veća fajlova).
  - TYPE (vrsta fajlova).
  - DATE MODIFIED (datum i vrijeme zadnje promjene).

  N a p o m e n a: Redoslijed može biti:
  - rastući, (A-Z 0-9)
  - opadajući, (Z-A 9-0).
Slika 1. Slika je mapirana  

Opis postupka i animacija     WINDOWS EXPLORER     Index