WORDPAD
Parametri stranice /PAGE SETUP/
meni

Prije početka rada sa dokumentom treba postaviti parametre stranice (veličina stranice, margine, orijentacija,...).

Postupak otvaranja PAGE SETUP dijalog prozora:
1. Startati - otvoriti WORDPAD (otvaranje animacija ...)
2. FILE meni.
3. PAGESETUP opcija.
4. PAGESETUP dijalog prozor.
N a p o m e n a: Izabrati potreban parametar.

WORDPAD     Index