abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - FOR petlja

Primjer 1. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - FOR petlja.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u 3 petlje:


Slika 1. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - FOR petlja

Za pripremu:

 1. Ispis prirodnih od 1 do N - u tri petlje
 2. Ispis prirodnih od K do N - u tri petlje
 3. Ispis prirodnih, parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 4. Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 5. Ispis prirodnih, parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 6. Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 7. Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 8. Suma, suma parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 9. Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 10. Suma, suma parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 11. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 12. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 13. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 14. Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index