abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema
Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja

Primjer 1. Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u REPET petlji:


Slika 1. Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index