abc ALGORITMI priručnik
4. Ciklična algoritamska šema - Teorijska priprema
Ispis, ispis parnih i neparnih od K do N - FOR petlja

Primjer 1. Ispis, ispis parnih i neparnih od K do N - FOR petlja.
Opis rješenja: Prikazana su rješenja u 3 petlje:

Ispis prirodnih od K do N

Ispis parnih od K do N

Ispis neparnih od K do N

Slika 1. Ispis, ispis parnih i neparnih od K do N - FOR petlja

Ključni dijelovi dijagrama
Legenda:
----------- Početne vrijednosti.
-----------
Krajnje vrijednosti.

Ispis prirodnih od K do N

Ispis parnih od K do N

Ispis neparnih od K do N

Slika 2. Djeljivost - Ispis, ispis parnih i neparnih od K do N - FOR petlja

 

FOR petlja - Riješeni zadaci

WHILE petlja - Riješeni zadaci

Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Index