abc ALGORITMI priručnik
3. Razgranata algoritamska šema
Višeblokovsko grananje

Razgranata linijska šema je ona kod koje se svaki algoritamski korak izvršava najviše jedanput. To znači da postoje algoritamski koraci koji se ne izvrše. Ovdje mora postojati bar jedan uslovni korak koji omogućava grananje algoritma.Razgranata šema IF THEN. Na slijedećoj slici su elementi razgranate strukture:


Slika 1. Elementi razgranate strukture

Šablon za razgranatu šemu IF THEN ELSE: Ako je uslov ispunjen (korak 2) izvršiće se naredba ili blok naredbi, algoritmskih koraka (korak 3). Ako uslov nije ispunjen izvršiće se naredba ili blok naredbi, algoritmskih koraka (korak 4).


Slika 5. Koraci za razgranatu šemu Višeblokovsko grananje

Primjer: Ako jeSlika 6. Algoritam za izračunavanje

Šablon za razgranatu šemu Višeblokovsko grananjeSlika 7. Šablon za razgranatu šemu Višeblokovsko grananje


Razgranata struktura - zadaci

Razgranate šeme - Zadaci za vježbu

Razgranata šema IF THEN

IF THEN ELSE

Index