abc ALGORITMI priručnik
Proste razgranate šeme - Zadaci za vježbu

Izračunavanja:

 1. Ispisati recipročnu vrijednost broja.
 2. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 3. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 4. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 5. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 6. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 7. Učitati stranice pravougaonika sa tastature. Izračunati obim i površinu pravougaonika. Ispisati poruku da li je upisani lik pravougaonik ili kvadrat.
 8. Ispisati apsolutnu vrijednost broja (ako je broj negativan mijenja se predznak broja).
 9. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 10. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 11. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 12. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 13. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 14. Učitati realan broj, ako je broj pozitivan ispisati njegov korijen, a ako je negativan, njegov kvadrat.
 15. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 16. Učitati dva realna broja, ako je prvi veći ili jednak drugom, napisati njihov zbir inače razliku.
 17. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 18. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 19. Od dva broja naći veći i ispisati poruku.
 20. Od tri broja naći najveći i ispisati poruku.
 21. Od tri broja naći recipročnu vrijednost najmanjeg i ispisati poruku.
 22. Od tri broja naći recipročnu vrijednost najvećeg i ispisati.
 23. .
  Djeljivost
 24. Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 3. Ako jeste ispisati DJELJIV SA 3.
 25. Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 2. Ako jeste ispisati PARAN.
 26. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 27. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 28. Nacrtati algoritam za rješavanje:
 29. Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati recipročnu vrijednost njegovog sljedbenika.
 30. Učitati cijeli broj. Ako je djeljiv i sa dva i sa tri naći njegovu recipročnu vrijednost, inače ispiši taj broj.

Razgranata struktura - Riješeni zadaci
Djeljivost
Razgranata algoritamska šema - IF THEN
Razgranata struktura - Riješeni primjeri - IF THEN
Razgranata algoritamska šema - IF THEN ELSE
Razgranata struktura - Riješeni primjeri - IF THEN ELSE
Razgranata algoritamska šema - Višeblokovsko grananje
Razgranata struktura - Riješeni primjeri - Kombinovani zadaci

Index