abc ALGORITMI priručnik
Organizacija i odlike sajta "abc Algoritmi" - Teorijska priprema
Različiti opsezi brojeva - Prirodni, parni i neparni

Da bi polaznici lakše uočili sličnosti i različitosti u zavisnosti od opsega za istu funkciju (ispis, suma, proizvod) i sa istim petljama su korišteni različiti opsezi brojeva - Prirodni, parni i neparni

abc Algoritmi - Teorijska priprema, postupak:

 1. abc ALGORITMI sajt.
 2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
  Prirodni, parni i neparni
 3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Riješeni zadaci:
 1.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 2.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 3.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 4.    Ispis prirodnih, parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 5.    Ispis brojeva i ispis unazad - REPEAT petlja
 6.    Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja
 7.    Suma, suma parnih i neparnih od K do N - FOR petlja
 8.    Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 9.    Suma, suma parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 10.    Suma, suma parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 11.    Suma, suma parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 12.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - FOR petlja
 13.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - FOR petlja
 14.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - WHILE petlja
 15.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - WHILE petlja
 16.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od 1 do N - REPEAT petlja
 17.    Proizvod, proizvod parnih i neparnih od K do N - REPEAT petlja
 18.    Ispis i suma prirodnih od K do N - FOR petlja
   
 19. Različite petlje
 20.    Ciklična struktura - Zadaci za vježbu

Organizacija sajta     Index