6.4.. Napisati program za cjelobrojno dijeljenje sa 100 i 10 kao i izrańćunavanje ostatka 100 i 10 trocifrenog broja.

Opis rješenja: Broj DIV 100 prva cifra trocifrenog broja. broj MOD 10 cifra jedinica broja. Vidi funkcije DIV i MOD.

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p06412013;
VAR 
  broj, xd, xm, yd, ym : integer;
BEGIN
 Write('Broj: ');
 Readln (broj);
 xd := broj DIV 100;
 xm := broj MOD 100;
 yd := broj DIV 10;
 ym := broj MOD 10;
 Writeln('broj = ', broj);
 Writeln('broj DIV 100 ', xd:2, ' broj MOD 100 ', xm:3);
 Writeln('broj DIV 10 ', yd:3 , ' broj MOD 10 ', ym:3);
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Funkcije DIV i MOD sa primjerima
Dijeljenja sa 2
Ostatka dijeljenja sa 2
Dijeljenje sa 10 i 100
Sekunde u sate, minute i sekunde

Index