14.19. Tabela ispisa dvocifrenih brojeva sa razlicitim uslovima djeljivosti.

Tabela logičkih izraza

Logički izraz

Zadaci

Parni brojevi - brojevi djeljivi sa 2.

i MOD 2 = 0

10

Naparni brojevi - brojeve koji nisu djeljivi sa 2.

i MOD 2 <> 0

11

Brojevi djeljivi sa 3.

i MOD 3 = 0

12

Brojevi koji nisu djeljivi sa 3.

i MOD 3 <> 0

13

Brojevi kod kojih je pri djeljenju sa 3 ostatak 1.

i MOD 3 = 1

14

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 1.

i MOD 3 <> 1

15

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 je ostatak 2.

i MOD 3 = 2

16

Brojevi kod kojih pri djeljenju sa 3 nije ostatak 2.

i MOD 3 <> 2

17

Index