Podešavanje boja

 

home page

Slojevi za podešavanje

 

Kada je riječ o podešavanju boja, važno je da zapamtite da korekcije možete primijeniti na cijelu sliku, dio slike ili na sve osim na izabrani deo slike. Kada primijenite korekciju na cijelu sliku, možda će se neki njeni dijelovi popraviti, ali će se drugi pokvariti. Zato treba pažljivo da pogledate krajnji rezultat i da procijenite da li poboljšanja nadmašuju nedostatke.

Srećom, postoji lak način da primijenite korekciju i da se zatim predomislite. Jedna od najboljih osobina Photoshopa jeste njegova sposobnost da radi sa slojevima. Zasad zamišljajte slojeve kao providne folije (ili listove celofana) koje postavljate preko slike i po kojima bojite. Ako vam se sviđa šta ste uradili, slojeve možete da spojite tako da njihov sadržaj postane deo slike. U suprotnom, možete ih odbaciti i pokušati ponovo. Osim slojeva po kojima crtate, Photoshop vam nudi i slojeve za podešavanje (engl. adjustment layers). Oni funkcionišu kao obični slojevi, ali, umjesto boja ili učitanih slika, na slojevima za podešavanje nalaze se korekcije boja koje primjenjujete na sliku.

Sloj za podešavanje može se dodati slici na nekoliko načina. (Ovo je Photoshop, pa ćete uskoro otkriti da postoji nekoliko načina za obavljanje gotovo svake operacije.) Najlogičnije je da izaberete stavku New Adjustment Layer iz menija Layer. Slojeve za podešavanje pronaći ćete i na meniju koji se otvara kada pritisnete dugme na dnu palete Layers (dugme sa crnobijelim krugom).

Da biste otvorili sloj za podešavanje, uradite sledeće:

  1. Pritisnite dugme označeno crno-bijelim krugom na dnu palete Layers.

  2. Iz podmenija izaberite vrstu podešavanja. Pritisnite OK da biste otvorili odgovarajući okvir za dijalog.

  3. Podesite sve što treba. Ako niste zadovoljni izmjenama, možete obrisati sloj ili mu promijeniti neprovidnost (opcija Opacity) da biste ublažili ili pojačali načinjene korekcije.