Tipovi Podataka-Boolean

Varijabla tipa Boolean koriste se za prikaz dva razlicita stanja, istinito (True) ili lazno (False) i zauzimaju 2 bajta memorije.Sintaksa za deklarisanje varijable tipa Boolean je sledeca:


Dim var as Boolean

Primjer sintakse za dodijeljivanje vrijednosti varijavli tipa Boolean :


var = True

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama