Tipovi Podataka-Double

Double tip podatka se koristi za zapisivanje decimalnih vrijednosti u rasponu od -1.79769313486231579E+308 do -4.94065645841246544E-324 za negativne vrijednosti i 4.94065645841246544E-324 do 1.79769313486231579E+308 za pozitivne vrijednosti.  Sintaksa za deklarisanje varijable tipa Double je sledeca:


Dim var as Double

Primjer sintakse za dodijeljivanje vrijednosti varijabli tipa Double :


var = 1.23234543545234

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama