Tipovi Podataka-Integer

Varijabla tipa Integer koriste se za zapisivanje cjelih brojeva u rasponu od – 2.417,483,648 do 2,147,483,647. Integer vrijednosti su 32bitne i zauzimaju 4 bajta memorije.Varijable tipa Integer su najefikasnije varijabke u Visual Basicu .NET i obično se one najčešće koriste za razne sitne kalkulacije. Vrlo je vjerovatno da ćete uz String tip najviše koristiti varijable Integer tipa.Sintaksa za deklarisanje varijable tipa Integer je sledeca:


Dim var as Integer

Primjer sintakse za dodijeljivanje vrijednosti varijabli tipa Integer :


var = 5678

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama