Operatori-Novi Visual basic.NET operatori

Visual Basic .NET uz operatore koje ste do sada vidjeli, posjeduje još nekoliko novih operatora, kojih nije bilo u prijašnjim verzijama Visual Basica. Ti operatori izgledaju ovako:

&= Spajanje stringova
*= Množenje
+= Sabiranje
-= Oduzimanje
/= Djeljenje
\= Integer dijeljenje
^= Stepenovanje

Ovi operatori rade na isti način kao i klasični operatoro. Prednost ovih operatore je omogućivanje skraćenja koda. Sabiranje dva broja koristeći klasični operator iygleda ovako:Dim var as Integer = 10
var = var +5

Dok pri korištenju novih operatora ovaj kod izgleda ovako:Dim var as Integer = 10
var += 5

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama