Operatori-Operatori poređenja

Operatori poređenja se koriste kada se u izrazu provjeravaju dvije vrijednosti, tj. kada se provjerava istinitost poređenja vrijednosti s desne i lijeve strane operatora. Svako poređenje vraća vrijednost tipa Boolean, znači vraća vrijednost True ili False. Znači, ako je poređenje neistinito onda će poređenje vratiti vrijednost False, a ako je istinita vratiće True. Logički operatori u Visual Basicu .NET su:

= Jednako
> Veće
< Manje
<> Veće ili manje
<= Manje ili jednako
>= Veće ili jednako


Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama