Tipovi Podataka-Short

Short tip podatka se korisi za zapisivanje malih, cjelih brojeva vrijednosti u rasponu od -32,768 do 32,767. Varijable tipa Short zauzimaju 2 bajta memorije. Sintaksa za deklarisanje varijable tipa Short je sledeca:


Dim var as Short

Primjer sintakse za dodijeljivanje vrijednosti varijabli tipa Short :


var = 254

Nazad na osnove

© 2011 Visual Basic - učite sa nama