Učenje kroz igru   /    Povezivanje istih slika - Grupe (MATCHING)   /    Boje i predmeti - Setovi

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Sa izborom slika iz galerije
Boje /COLORS/

Igra Povezivanje slika /MATCHING/ očekuje da se pronađe određen broj parova (2, 3, 6 ili 12 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja, predmeta, brojeva, objekata,... koje igrač želi da pogađa. Izbor je podjeljen prema grupi boja, predmeta, brojeva, objekata, u takozvane Setove.
Kad se klikovima na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/" bira se link "Povezivanje istih slika /MATCHING/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/traženje 2, 3, 6 ili 12 parova (zavisno od izbora na ulasku u igru).
Za povezivanje koriste se izabrane slike objekata i dobijenih boja/brojeva u prvom pozoru. Klikom na par istih slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu uparenih /MATCHING/ slika. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
N a p o m e n a: Zanimljivost je povečana jer prvi klik je bez gledanja slika. Morate zapamtiti koju "kartu" ste kliknuli i zatim tražite para slike na tom mjestu.

Boje i predmeti: crvena, plava i žuta - Set 1

Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Boje i predmeti: crvena, plava i žuta - Set 1 - 2, 3, 6 i 12 parova - Sa izborom uzoraka


2 x 2

3 x 2

6 x 2

12 x 2
.

 

Boje i predmeti: crna, bijela i siva - Set 2

Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Boje i predmeti: crna, bijela i siva - Set 2 - 2, 3, 6 i 12 parova - Sa izborom uzoraka


2 x 2

3 x 2

6 x 2

12 x 2
.
.

 

Boje i predmeti: narandžasta, ljubičasta i zelena - Set 3

Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Boje i predmeti: narandžasta, ljubičasta i zelena - Set 3 - 2, 3, 6 i 12 parova - Sa izborom uzoraka


Set 3

Set 3

Set 3

Set 3
.

 

Boje i predmeti: roza, siva i smeđa - Set 4

Korišćene boje i predmeti u testu

Set 4
Boje - Set 4

Predmeti - Set 4
   

Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Boje i predmeti: roza, siva i smeđa - Set 4 - 2, 3, 6 i 12 parova - Sa izborom uzoraka


Set 4_1

Set 4_1

Set 4_1

Set 4_1
.

 

Samo predmeti: crvena, plava i žuta - Set 5

Korišćene boje i predmeti u testu

Set 1  
Predmeti - Set 1 (crvena, plava i žuta)
   

Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Samo predmeti: crvena, plava i žuta - Set 5 - 2, 3, 6 i 12 parova - Sa izborom uzoraka


2 x 2

3 x 2

6 x 2

12 x 2
.

  Index