KVIZ

1)Zavisne rečenice služe da

a)upotpune značenje glavne rečenice

b)ponište značenje glavne rečenice

c)ignorišu značenje glavne rečenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sve postigne učenik koji je vrijedan.Ova rečenica je

a)atributska

b)mjesna

c)vremenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Na more krenusmo, čim poče svanjivati.Ova rečenica je:

a)načinska

b)vremenska

c)namjerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Oluja je bila toliko snažna  da je izvaljivala drveće.Ova rečenica je

a)uslovna

b)posljedična

c)dopusna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTITAM,Uspješno ste riješili kviz!

nazad