ISTORIJAT RAČUNARSKIH MAŠINA I SISTEMA

GALERIJA

 

Glavna

Uvod

Mehaničke računarske mašine 

Elektromehaničke računarske mašine 

Elektronske računarske mašine

Kviz

 

 

 

 

ABACUS ABACUS BEBIDŽOVA MAŠINA BEBIDŽOVA MAŠINA
 

 

ČARLS BEBIDŽ

 

LAJBNIC LAJBNICOVA MAŠINA HOLERIT
 

 

HOLERITOVA MAŠINA

 

Z3 MARK I ENIAC
 

 

EDVAC

 

UNIVAC UNIVAC FON NOJMAN
 

 

HONEYWEL 800

 

 

NCR 500

 

CDC 3600 IMB PC-XT
 

 

PC-AT

 

INTEL 80286 PC 486 MODERAN RAČUNAR