ISTORIJAT RAČUNARSKIH MAŠINA I SISTEMA

UVOD

 

Glavna

Mehaničke računarske mašine 

Elektromehaničke računarske mašine 

Elektronske računarske mašine

Kviz

Galerija

 

 

 

Računar je nastao zato što je čovjek težio za spravom koja bi ljudski mozak oslobodila mnogih problema i ograničenja kao što su sporost i zaboravnost. Računari nisu uvijek izgledali kao danas.

Razvoj računara je veoma zanimljiv. Prema principu na kome su zasnovane računarske mašine, dijelimo ih na mehaničke, elektro-mehaničke i elektronske.

Svaki od perioda je obiljezen, kako vidimo, određenim tehničkim dostignućima u tom vremenu. Ali je zanimljivo posmatrati taj razvoj, jer je uvijek kod ljudi postojala želja da sebi olakšaju posao, zato su koristili mudrost.

Čovjek se oduvijek nastojao osloboditi monotonih, teških i neugodnih poslova. Isprva su to bili fizički poslovi, pa je došlo do razvoja mašina svih vrsta koje su zamjenjivale čovjeka pri obavljanju manuelnih radova. Razvojem trgovine, bankarstva, tehnike i nauke pojavila se potreba za zamjenom čovjeka mašinama pri obavljanju misaonih radnji, posebno računanja.

Osim uštede vremena i živaca te su mašine trebale da isprave jedan veliki nedostatak čovjeka: greške u računanju. Zamisli o mašinama koje bi čovjeku olakšale obavljanje misaonih radnji, pojavile su se istovremeno s tim radnjama, ali tehnološko i spoznajno ograničenje nije omogućilo njihovu izradu. Do danas je razvijeno mnoštvo takvih mašina i taj razvoj intenzivno i dalje traje.

Danas je primjena računara u čovjekovim aktivnostima dostigla vrhunac, ali taj rast se i dalje nastavlja. Mnogi se pitaju šta će biti u budućnosti. Ray Kurzweil se usudio da predvidi taj razvoj u bliskoj budućnosti.

          Naime, Ray Kurzweil u svojoj knjizi "Doba duhovnih mašina" predviđa da će 2020. godine računari biti ravnopravni ljudskom mozgu u pogledu sposobnosti i brzine obrade podataka. Uz to njihova cijena neće biti veća od hiljadu američkih dolara. Kurzweil dalje predviđa da će 2030. godine računari imati osjećanja i svijest. Nakon toga, računari će nastaviti vrtoglavi napredak, neograničeni fizičkom građom kojom je čovjek ograničen.

Ray Kurzweil nije pisac naučnofantastičnih romana. On je dobitnik više prestižnih naučnih nagrada među kojima je i nagrada Američkog udruženja izdavača za najznačajniju naučnu knjigu iz područja računarstva za 1990. godinu. Nosilac je devet počasnih doktorata, a u mnogo navrata je dokazao svoju stručnost i utemeljenost svojih predviđanja. Predviđanja ovog čovjeka svakako treba uzeti sa najvećom ozbiljnošću.

 

 

© Radić Dejan