abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Hardver /HARDWARE/

Fizičke komponente računar (tastatura, monitor, kučište, miš, itd...) jednim imenom se zovu hardver /HARDWARE/

Dijelovi računara su:

 • Centralna procesorska jedinica /CENTRAL PROCESSING UNIT/ (CPU).
 • Tastatura /KEYBOARD/.
 • Monitor /MONITOR/.
 • kučište /CASE/.
 • Drajveri /HARD DISK DRIVE, CD DRIVE, DVD DRIVE, FLOPPY, OPTICAL, TAPE
 • Ostali vanjski dijelovi često zvani periferije / PERIPHERAL COMPONENTS OR DEVICES / kao što su miš, štampač, modem, skener, digitalna kamera, ...

Računar /COMPUTER/ i dijelovi računara:

 1. Monitor /SCREEN MONITOR/
 2. Tastatura /KEYBOARD/
 3. Miš /MOUSE/
 4. Kućište ili sistemska jedinica /CASE, SYSTEM UNIT/
 5. Štampač /PRINTER/
 6. Microfon /MICROPHONE/
 7. Zvučnik /SPEAKER/

Slika 2. Računar /COMPUTER/ (Slika je mapirana )

 

Index