Osnove računara /COMPUTER BASICS/

Pamćenje termina /MEMORY/ - Hardver /HARDWARE/ - Ulazno-izlazni uređaji /IO DEVICES/ 3_2

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Ulazni uređaji /INPUT DEVICES/

Štampač /PRINTER/

Monitor

Miš /MOUSE/

 

Ploter /PLOTER/

 

Pripremila: Jelena Peševski I42014/15.

Učenje kroz igru    Index