FONT /FONT/
Promjena fonta - FONT padajuća lista iz HOME TAB

Izgled fonta /FONT TYPEFACE/ je bitan u izgledu dokumenat. Može se mijenjati iz FONT padajuće list (FONT grupa u HOME TAB u RIBBON-u ) izborom željenog fonta klikom na ime u FONT padajućoj listi.


Slika 1. Primjer spisak fontova.

Font je izgled slova. Ima više parametara fonta:

 • Ime fonta /FONT TYPEFACE/ ;
 • Veličina fonta /FONT SIZE/;
 • Stil /FONT STYLE/;
 • Boja /FONT COLOR/;
 • I drugi parametri.

Parametri font se mogu birati iz:

 • FONT padajuće liste /FONT DROP DOWN LIST/;
 • FONT dijalog prozora /FONT DIALOG BOX/
 • Tipkama sa tastature;
 • Iz mini linije alata /MINI BAR/.


Slika 2. FONT dijalog prozor

FONT kartica /TAB/ FONT dijalog prozora, parametri:

 • FONT grupa;
  • FONT;
  • EFFECTS;
  • PREVIEW;
 • EFFECTS;
  • STRIKETHROUGH;
  • SUPERSCRIPT;
  • SUBSCRIPT;
 • PREVIEW;
 • FONT STYLE padajuća lista;
 • FONT SIZE;
 • COLOR padajuća lista;

Otvaranje FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora

Rad sa fontovima

 1.    Promjena fonta - FONT padajuća lista iz HOME TAB
 2.    Promjena veličine fonta /FONT SIZE/ iz trake /RIBBON/
 3.    Izbor stila fonta /FONT STYLE/ iz trake /RIBBON/
 4.    Izbor boje fonta iz trake /RIBBON/
 5.    Otvaranje FORMAT CELLS - FONT dijalog prozora
 6.    Izbor parametara fonta iz FORMAT CELLS dijalog prozora
 7.    Izbor Grčkih slova /SYMBOL/ iz FORMAT CELLS dijalog prozora

Uređenje podataka u ćeliji    Font    Index