WORD 2010

Organizacija abc tutorijala


abc tutorijali je serija elektronskih priručnika koji koriste savremene tehnologije da olakšaju njihovo korištenje i učenje pri njihovoj primjeni.


Podjela aplikacija namjenjenih za rad sa tekstom:

R. br.

Naziv

Primjer

Opis

Link

1.

Numeracija sadržaja

 1. UVOD
 2. Organizacija abc tutorijala
 3. Primjeri i pitanja

Radi lakšeg snalaženja pri radu u kabinetu Web stranice u sadržaju su numerisane, te predavač govori broj stranice a ne naziv i ubrazava nalaženje sadržaja.

Numeracija sadržaja

2.

Podjela na cjeline (1. dio, 2.dio ...). Teorije, primjeri i zadaci i testovi.

1. dio
2. dio
3. dio

Radi lakšeg razumijevanja i korištenja abc tutrijali su podjeljeni na dijelove (1. dio, 2. dio...) kako teorija tako i primjeri i zadaci a u skaldu sa tim i testovi.

abc Word 2010

3.

Mapirana slika

Dijelovi slike sadrže opise i linkove. Postavljanjem pokazivača miša preko mapiranog dijela slike pojavljuje se opis. Moguć je prelazak na dopunske opise klikom.

Naslovna linija /TITLE BAR/

4.

Naslov aktivnosti

Uvećanje /ZOOM IN/

Radi lakšeg razumijevanja i korištenja elektronski priručnik je organizovan po aktivnostima.

Uvećanje /ZOOM IN/

5.

Opis aktivnosti

Tekst

Opis i slika u ovom dijelu omogućuje pojašnjenje aktivnosti.

Orijentacija stranice /ORIENTATION/

6.

Animacija aktivnosti

Današnji operativni sistemi i aplikacije su vizuelno orijentisani. Korisnici su navikli na vizuelni prikaz. Animacije olakšavaju i pojednostavljuju učenje.

Boja pozadine stranice /PAGE BACKGROUND/

7.

Korak po korak opis aktivnosti

 1. PAGE LAYOUT TAB.
 2. PAGE BACKGROUND grupa.
 3. PAGE COLOR dugme .
 4. Izbor boje.
 5. OK dugme.
 6. Klik.
 7. Boja je izabrana.
 8. Kraj.

Opis i slika u ovom dijelu omogućuje pojašnjenje aktivnosti.

Boja pozadina stranice /PAGE BACKGROUND - COLOR/

8.

Dugme

Slike dugmadi u elektronskim priručnicima olakšavaju rad.

 

Povezivanje ćelija /MERGE CELLS/

9.

Primjeri i pitanja

Pitanja

Koriste se za provjeru usvojenog gradiva.

Pitanja

10.

Slika primjera

Slika primjera za uvježbavanje.

Slika primjera 1

11.

Podaci za tabelu

Za primjere rada sa tabelom na raspolaganju su podaci za tabelu.

Podaci za tabelu

12.

Slika i tekst za primjer

Za primjer navedena je Web adresa za korištenje teksta, kao i slika.

Web adresa za tekst

13.

Tekstualni zadatak

Tekstualni zadatak

Zadatak je tekstualan sa elektronskom formom teksta i slike za uređenje.

Tekstualni zadatak

14.

Više oblasti

Za provjeru znanja treba koristiti znanje iz više oblasti.

Više oblasti

15.

Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/

Izborom elementa sa slike korisnik vidi naziv-opis a po potrebi bila link sa objašnjenjem.

Kreiranje dokumenta /CREATE DOCUMENT/ animacija

16.

Engleski jezik

 

Radi lakšeg korištenja abc tutijala koriste uz naše su navedeni i engleski termini.

Engleski termini /ENGLISH TERMS/

17.

Quiz

Provjera znanja

Poslije svakog pitanja daje korisniku izvještaj o ispravnosti izabranog odgovora. Link OPIS, koji se nalazi ispod animacije/slike u kvizu, je objašnjenje - lekcija navedenog pitanja. Za kvizove po poglavljima data su samo pitanja iz navedenog poglavlja.

Quiz

18.

Pripremni test sa slikama

 

Uz ponuđena pitanja ima i animacije i slike za objašnjenje postupka. Na kraju je izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih odgovara sa linkovima na opise. Za testove sa slikama po poglavljima data su samo pitanja iz navedenog poglavlja.

Pripremni test sa slikama

19.

Pripremni test bez slika

 

Uz ponuđena pitanja samo po potrebi se nalazi slika. Na kraju pripremnog testa se nalazi spisak neispravnih odgovora i linkovi na objašnjenja u lekciji.

Pripremni test bez slika

18.

Test

 

TEST (20 pitanja) - na kraju testa se pojavljuje rezultat. Testovi po poglavljima su sa pitanjima i iz prethodnih poglavlja

Test

19.

Podjela provjera na oblasti.

 

Da bi omogućili korisnicima ovog sajta lakšu provjeru QUIZ - PRIPREMA je podijeljen na 4 cjeline prema sadržaju 

QUIZ - Test

  


Predavanje    Index