BANJA LUKA

Obrazovanje


 
UVOD
ISTORIJA
ZABAVA
SPORT
OBRAZOVANJE
znamenitosti
KONTAKT
PITANJA

 U Banjoj Luci je 1832. godine osnovana prva Srpska osnovna skola (sad Kolo srpskih sestara), a od 1866-75. Banjalucka bogoslovija kojom je upravljao Vaso Pelagic.  Prva srednja skola, Trgovacka akademija, sada Ekonomska skola otvorena je 1885. godine a Velika realka, sad Gimnazija osnovana je deset godina kasnije 1895. godine.  Razvoj visokog obrazovanja u Banjoj Luci pocinje 1950. godine kada je osnovana Visa pedagoska skola.  Prvi fakultet (Tehnicki)  u Banjoj Luci je osnovan 1961. godine.

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Banja Luci osnovan je 07.11.1975. godine.  Prije svecanog dijela osnivacke skupstine odrzana je redovna sjednica Skupstine Univerziteta na kojoj je izabran za rektora prof. dr. Dragoljub Mirjanic.  U sastav Univerziteta ulazi : 
-Elektrotehnicki ( osnovan 1961 god. )
-Tehnoloski       ( osnovan 1961 god. )
-Masinski          ( osnovan 1973 god. )
-Pravni              ( osnovan 1975 god. )
-Ekonomski       ( osnovan 1975 god. )
-Medicinski        ( osnovan 1978 god. )
-Poljoprivredni   ( osnovan 1992 god. )
-Sumarski          ( osnovan 1993 god. )
-Filozofski          ( osnovan  1993 god.)
-Arhitektonski    ( osnovan 1995 god .)
-PMF                 ( osnovan1996 god. ) 
Univerzitet u Banja Luci ima medjunarodnu verifikaciju.  Danas studira oko 10 000 studenata, a nastavu izvodi oko 520 profesora i asistenata.

Kampus Univerziteta u Banjoj Luci

created by:  Dragana Predojevic