BANJA LUKA

uvod


 
UVOD
ISTORIJA
ZABAVA
SPORT
OBRAZOVANJE
znamenitosti
Kontakt
PITANJA


Banja Luka je najveci i jedan od najljepsih gradova u Republici Srpskoj.  Nalazi se u zapadnom dijelu Republike Srpske i smjestena je sa obe strane 
rijeke Vrbas.  Okruzena je brdima a sam grad ima nadmorsku visinu od 163 m. 
Banja Luka se razvila na juznom rubu kotline, na samom izlasku rijeke vrbas iz klisure u ravnicu.  Na podrucju grada u Vrbas lijevaju se s lijeve strane Suturlija i Crkvena, a sa desne rijeka Vrbanja.
Najstariji dio grada su Toplice, odakle se grad siri na sjever gdje se ce razviti danasnji centralni dio grada.
Usljed ratnih dejstava na podrucju bivse Bosne i Hercegovine, demografska slika Banje Luke se znacajno promijenila.  Procjene govore da u  Banjoj Luci i njenoj okolini danas zivi oko 300.000 stanovnika. 

Rijeka Vrbas

created by:  Dragana Predojevic