Niels Bohr      Bohr-ovi postulati   Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa  Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci 

                                          Energija elektrona u atomu    Energija elektrona u atomu-zadaci   Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika                                    

                                          Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci  Galerija     Kviz

Niels Bohr
Bohr-ovi postulati
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci
Energija elektrona u atomu
Energija elektrona u atomu-zadaci
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci
Galerija
Kviz

 

Energija elektrona u atomu-zadaci

1. Kolike su energije tri najniža stanja vodonika ?

En=E1.H*Z2/n2

E1.H= -13,6eV

------------------------

n=1 ; Z=1 ;

E1= -13,6eV * 1/1 = -13,6eV      

 

n=2; Z=1 ;

E2= -13,6 eV * 1/4 = -3,4 eV

 

n=3 ;  Z=1 ;

E3=-13,6eV * 1/9 = -1,51 eV

Rješenje : E1= -13,6eV; E2= -3,4 eV ; E3 = -1,51 eV;

2. Odrediti energiju koju treba dati vodonikovom atomu u prvom pobuđenom stanju da bi došlo do njegove jonizacije.

Ejon=E1.H*Z2/n2

E1.H= -13,6eV

--------------------

Ejon=|-13,6eV| * 1/4 = 3,4eV

 

Rješenje : Ejon=3,4eV