Niels Bohr      Bohr-ovi postulati   Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa  Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci 

                                          Energija elektrona u atomu    Energija elektrona u atomu-zadaci   Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika                                    

                                          Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci  Galerija     Kviz

Niels Bohr
Bohr-ovi postulati
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci
Energija elektrona u atomu
Energija elektrona u atomu-zadaci
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci
Galerija
Kviz

 

 

Niels Bohr rođen je 1885. g. u Kopenhagenu, u porodici vrhunskih danskih intelektualaca.

Doktorat iz fizike obranio je 1911. g., a 1916. postao je profesor teorijske fizike na Kopenhaškom sveučilištu.

Utemeljio je i od 1921. do smrti (1962.) vodio čuveni Institut za teorijsku fiziku u Kopenhagenu.

U njemu su radili ili s njime surađivali svi vodeći fizičari onoga doba. Bohrova naučna  karijera bila je duga, plodna i jako utjecajna.

 U ranom razdoblju, njegovu saradnju s Ernestom Rutherfordom obilježio je rad na kvantnoj teoriji strukture atoma.

 Za svoja otkrića na tom području dobio je 1922. g. Nobelovu nagradu za fiziku.

 Brojni rezultati daljnjega Bohrova znanstvenoga rada (npr. »Bohrov« model atoma, kvantni skok,

 Kopenhaška interpretacija kvantne mehanike, princip komplementarnosti, struktura jezgre atoma, teorija cijepanja jezgre,

 itd.) i njegova intenzivna suradnja s drugim znanstvenicima, pridonijeli su naglom razvoju kvantne teorije i atomske fizike u

 prvoj polovini 20. stoljeća. Osim za fiziku, Bohr je bio zainteresovan za filozofiju i umjetnost, a posebno se bavio utjecajem

 koji nove spoznaje u fizici vrše na sve sfere ljudskoga znanja. Tridesetih godina 20. stoljeća Bohr je aktivno pomagao

znanstvenicima i drugim intelektualcima koji su bili prisiljeni napustiti Njemačku zbog politike nacističkih vlasti. Nakon

njemačke okupacije Danske (1941.) odbio je surađivati s nacističkim vlastima te je 1943. g., uz pomoć britanske vlade,

 napustio domovinu. Iste godine priključio se je znanstvenicima u Los Alamosu na projektu »Manhattan«, koji je imao za

cilj stvaranje atomske bombe. Vrlo je brzo uvidio goleme političke implikacije toga projekta te je nastojao ukazati na opasnosti

 koje iz njega proizlaze i energično se zalagao za stvaranje otvorene i miroljubive svjetske zajednice. U svojoj nagrađenoj drami

Kopenhagen poznati britanski dramatičar Michael Frayn prikazao je na primjeru Nielsa Bohra i Wernera Heisenberga

 složenost odnosa znanosti i (osobne i društvene) odgovornosti.