Niels Bohr      Bohr-ovi postulati   Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa  Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci 

                                          Energija elektrona u atomu    Energija elektrona u atomu-zadaci   Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika                                    

                                          Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci  Galerija     Kviz

Niels Bohr
Bohr-ovi postulati
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa
Primjena Bohr-ove teorije na atome vodonikovog tipa-zadaci
Energija elektrona u atomu
Energija elektrona u atomu-zadaci
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika
Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci
Galerija
Kviz

 

Primjena Bohr-ove teorije na linijskim spektrima gasa vodonika-zadaci

1. Odrediti talasnu dužinu u nanometrima treće spektralne linije Lyman-ove serije. Rydberg-ova konstanta iznosi R=1,0974*107m-1.

1/λ= R( 1/m2 - 1/ n2)

n=3

m=1

R=1,0974*107m-1

------------------------------------

1/λ= 1,0974*107m-1 *( 1- 1/9)=1,0974*107m-1*8/9= 0,97546*107m-1 =>

   λ= 1/ 0,97546*107m-1 =1,02515 107m-1= 102,51 nm

 

Rješenje : λ= 102,51 nm

 

2. Odrediti talasnu dužinu granične spektralne linije Balmer-ove serije . Rezultat izraziti u nanometrima .Rydberg-ova konstanta iznosi R=1,0974*107m-1

* Granična spektralna linija ima najkraću talasnu dužinu u seriji.

1/λ= R( 1/m2 - 1/ n2)

n=2

m=6

R=1,0974*107m-1

--------------------------

1/λ= 1,0974*107m-1 * |(1/36 - 1/4)| = 1,0974*107m-1 * |-2/9 |=0,2438* 107m-1 =>

λ=1/0,2438* 107m-1=4,1107 *107m-1=411 nm

Rješenje : λ=411 nm.