Isaac Newton

Uvod Biografija Pronalasci Kasniji život Druga interesovanja Kviz Galerija
Pronalasci
Kasniji život
Druga interesovanja
Kviz
Galerija

Iseac Newton studentski dani Iseac Newton crtež Pozna starost Slika 1
Prelamanje svjetlosti 1 Newton i jabuka Prelamanje svjetlosti 2 Laboratorija
Slika 2 Karikatura Statua u Cambridge-u Požar u laboratoriji
Newton-ovi zakoni Newton-ov grob u Westminster-u "PRINCIPI" 1 Newton-ov teleskop
"PRINCIPI" 2 Iz ličnih spisa Newton i Leibniz "OPTIKA"

 

Nazad