Isaac Newton

Uvod Biografija Pronalasci Kasniji život Druga interesovanja Kviz Galerija
Pronalasci
Kasniji život
Druga interesovanja
Kviz
Galerija

 

1. Isaac newton je bio _________ fizičar?

a) njemački

b) francuski

c) engleski

 

Nazad