Porijeklo
Vladavina
Muškarci
Povratak na tron
Smrt
Galerija
Kviz
 

 

Vladavina

 

Početkom 51. Godine p.n.e.Kleopatrin otac je umro, a nasljedila su ga njegova djeca. Ptolomej Xlll  i Kleopatra Vlll kao suvladari. Kleopatra je u trenutku kada je postala egipatska kraljica ima la je 18 godina a njen brat 12. U trenutku njenog dolaska na tron, Egipat je bijo izgubio veliki dio svog teritorija uključujući Kipar i Kirenaiku (današnja Libija). Kleopatra, međutim, nije nikada prestala sanjati o proširenju svoga kraljevstva i ekspanziije svoje moći. Ona sama, kao i svi Ptolomeji porjeklom je bila iz Makedonije. Po egipatskom zakonu suvladari su morali biti potomci predhodnog vladara, ali i vjenčani, tako da je Kleopatra sklopila brak sa svojim mlađim bratom. Kleopatra se ubrzo potrudila da isključi brata iz svih državnih afera, ceremonija i učešća u vlasti. Njeno ime i lik su se sami pojavljivali na kovanicama. Neki dvorjani koji su smatrali da se nepisano pravilo po kojem vladarice moraju biti submisivne svojim miškim vladarima, pokreuli su pobunu protiv Kleoptre i učinili Ptolomeja samostalnim vladarem oko 48. p.n.e. Kleopatra je pokušala dići pobunu koja bi je vratila na tron, ali ubrzo bila prisiljena pobjeći iz Egipta sa svojom jedinom preživljelom sestreom, Aresinojim.