Porijeklo
Vladavina
Muškarci
Povratak na tron
Smrt
Galerija
Kviz
 

 

Povratak na tron

 

Kleopatra je sada bila odlučna iskoristiti Cezarov bijes na Ptolomeja da se vrati na tron. Godine 48.p.n.e. je koristeći svoje zavodničke i diplomatske sposobnosti , uspjela  Cezara privući na svoju stranu u dinastiji i postati njegova ljubavnica. Legenda kaže da se vratila na palaču umotana u tepih kako je straža nebi primjetila , te se odmotala pred Cezarom te ga Očarala svojom domišljatošću. Nakon kratog građanskog rada Ptolomej Xlll se utopio u Nilu a Cezar je vratio Kleopatru na tron. Njenim novim suvladarem proglašen je njen najmlađi brat Ptolomej XIV, sa kojim se također vjenčala, ali ga isključila iz svih državnih poslova i ostala u vezi sa Cezarom.

Cezaru je poslje rodila sina Cezariona . Kleopatra je otišla u Rim sa Cezarom gdje je on ubijen. Nakon Cezarove smrti vratila se u Egipar jer je nešto ranije umro njen brat Ptolomej, pa je svog sina kojeg je imala sa Cezarim proglasila svojim suvladarem i nasljednikom. Kako bi osigurala svoj opstanak na tronu naručila je ubistvo svoje mlađe sestre, što je tad bilo uobičajno.

Kasnije je zavela Cezarovog generala i pristalicu Marka sa njim se vjenčala po egipatskim zakonima i par je imao djecu, i ako je u Rimu marko imao već ženu. Nakon osvajanja koj je izvršio Marko  Antonije Sva kleopatrina djeca su postavljena na tron svih novopostavljenih kraljevstva, a Kleopatra je sebe počela nazivati kraljicom kraljeva. Na strani Marka Kleopatra će se boriti protiv Oktavijana. Nakon bitke kod Akcija 31. Godine p.n.e pobjednički Oktavijan je okupirao Egipat i učinio ga rimskom provincijom.