NERVNI SISTEM
Uvod
Građa
Podjela
Bolesti
Uloga
Zanimljivosti
Galerija
Kviz

 
Podjela nervnog sistema

  • CENTRALNI NERVNI SISTEM

Centralni nervni sistem obuhvata MOZAK i KIČMENU MOŽDINU.

 

  • PERIFERNI NERVNI SISTEM

Periferni nervni sistem se dijeli na SIMPATIČKI i PARASIMPATIČKI.


<<POVRATAK NA POČETAK STRANICE