Home - Da je Tesla živ - Nikola Tesla u Budimpešti - Najveći haker svih vremena
Energija bez cene i žica - Teslin štit i zraci smrti - Važniji datumi - Galerija - Kviz


Nikola Tesla u Budimpešti

Duboko u pozadini moga mozga nalazilo se rešenje koje, međutim, još nisam bio u stanju potpuno da izrazim. Jedno poslepodne, što mi je sada živo u uspomeni, šetao sam sa prijateljem u gradskom parku pa sam mu deklamovao razne stihove. U to vreme znao sam napamet čitave knjige. Jedna od njih bila je Geteov "Faust". Sunce je zalazilo i ja se setih slavnog mesta:

Sunce uzmice i dan umire,
A ono dalje novi život stvara
Ah što nemam krila pa da se rašire,
Da za tobom letim iznad zemnog žara!
Lep je to sanak dok Sunce odmiče
Al telesno krilo lako ne niče
Uz laka, čila, duhovna krila.

Kad sam te reči u inspiraciji izgovorio, pojavila mi se ideja kao blesak munje, i dugo tražena istina bila je u momentu otkrivena. Jednim štapom crtao sam u pesku planove koje sam šest godina kasnije pokazao u svom predavanju pred Američkim institutom elektroinženjera, i moj prijatelj razumeo ih je potpuno. Slike koje sam video bile su naročito oštre, jasne i imale su čvrstinu kamena ili metala u tolikoj meri da sam mu rekao: "Pogledajte ovde moj motor, gledajte kako ću ga pustiti da se okreće u suprotnom pravcu". Svoje uzbuđenje ne mogu pobliže opisati. Pigmalion nije mogao biti jače uzbuđen kada je primetio da njegova statua pocinje da živi. Hiljadu tajni prirode koje bih slučajno otkrio dao bih za ovu jednu koju sam od nje otrgao". Tako je Nikola Tesla izumeo obrtno magnetno polje, osnovni princip delovanja njegovog motora za polifazne sisteme.