Građa psa

 

 

 1. donja celjust (mandibula)

 2. lubanja (cranium)

 3. zatiljna kost (os occipitale

 4. vratni kraljesci (vertebrae cervicales)

 5. grudni ili prsni kraljesci (vertebrae thoracicae seu vertebrae thoracales)

 6. slabinski kraljesci (vertebrae lumbales)

 7. krizna kost (os sacrum)

 8. repni kraljesci (vertebrae caudales seu vertebrae coccygeae)

 9. crijevna ili bedrenjacka kost (os ilium)

 10. sjedna kost (os ischii)

 11. bedrena kost (femur,os femoris)

 12. koljeni zglob (articulus genus seu articulatio genus)

 13. goljene kosti (ossa cruris)

 14. straznje saplje ili skocni zglob (tarsus seu articulus tarsi seu articulatio tarsi)

 15. straznje dosaplje (metatarsus)

 16. clanci prstiju (phalanges digiti)

 17. prednje dosaplje (metacarpus)

 18. prednje saplje (carpus seu articulus carpi seu articulatio carpi)

 19. kosti podlaktice (ossa antebrachii)

 20. lakatni zglob (articulus cubiti seu articulatio cubitalis)

 21. ramena ili nadlakticna kost (humerus)

 22. rameni ili plecni ili lopaticno-rameni zglob (articulus humeri seu articulatio scapulohumeralis)

 23. lopatica (scapula)

 24. rebarni ili rebrani ili rebreni luk (arcus costarum) i grudna ili prsna kost (sternum)

 25. rebarna hrskavica (cartilago costalis)