Razvoj porodice pasa

 

Prije trideset miliona godina,u doba oligocena na Zemlji se pojavilo prvo psoliko stvorenje- Cynodictis (životinja nalika mungosu s dugačkom gubicom). Zamjenio je kreodonte, ranije rasprostranjenu grupu mesoždera. Svi najstariji fosili porodice pasa nađeni su u Sjevernoj Americi i potiču iz ovog razdoblja. Drugi mesožder nalik psima, Tomarctus razvio se prije 24 miliona godina. Zatim se otprilike pije 300.000 godina razvio u rod Canis lupus, ili vuk. Prvi domaći psi potiču os tog vuka. Ljudi su ga pripitomili prije oko 12.000 godina.

DŽINOVSI GRABLJIVAC
Istebljen krupni vukoliki sisar živio je u Kaliforniji tokom perioda ledenih doba. Bio je ogroman mnogo veci od bilo kojeg savremenog vuka, a vrebao je mamute i druge krupnije sisare ledenog doba.

SAVREMENA EVOLUCIJA
Za vrijeme poslednjeg lednog doba, prije približno 40.000 godina i vukovi i ljudi živjeli su u porodičnim grupama. Čak su se otimali oko istog plijena. Ubijali bi jedan drugog kad god je bilo moguće, ali je isto tako vjerovatno da su vukovi počeli da se okupljaju oko otataka koje su ostavljali ljudi. Ponekad su se mladunci vukova pripitomljavali i raymnožavanjem toko mnogih generacija rayvili u domaće pse.