Dijalog prozor /DIALOG BOX/
Lista /LIST/

Lista sadrži više elemenata koje bira korisnik. Kad je sadržaj liste takav da bi prikaz svih elemenata zahtjevao velik dijalog prozor koristi se skrol traka.
 

Primjeri liste /LIST/:

  1. WORDPAD (otvaranje animacija ...).
  2. FILE meni.
  3. PAGE SETUP opcija (otvaranje animacija ...).
  4. PAGE SETUP dijalog prozor.
  5. Pomjeriti miš na željenu opcju padajuće liste.
  6. Klik na opciju liste.
  7. OK dugme.
  8. Kraj.

Dijalog prozor    Index