Meni /MENU/
CONTROL meni
Minimiziranje prozora /MINIMIZE/

Klikom na ikonu aplikacije u gornjem lijevo uglu prozora otvara se CONTROL meni. Izborom MINIMIZE opcije minimizira se prozor tj. prozor se pretvara u dugme aplikacije u listi poslova /TASK LIST/.

Klikom na dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ u listi poslova /TASK LIST/ u ovom slučaju se otvara prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/.

Ovaj primjer sadrži objedinjena dva prethodna primjera:
1. Minimiziranje prozora (CONTROL meni, MINIMIZE opcija) >>>.
2. Klik na dugme aplikacije vraćanje prozora na prethodnu veličinu /RESTORE/ >>>.

Postupak minimiziranja prozora aplikacije NOTEPAD:
  1. NOTEPAD (otvaranje NOTEPAD-a animacija ...)
  2. Klik na ikonu aplikacije u gornjem lijevom uglu prozora.
  3. MINIMIZE opcija.
  4. Minimizira se prozor NOTEPAD u dugme aplikacije NOTEPAD .
  5. Klik na dugme aplikacije NOTEPAD prikazuje se prozor i stari sadržaj.
  6. Kraj.

CONTROL meni    Index