WORDPAD
Margina /MARGINS/

Margina je bjelina od ruba papira do dijela na kojem ima sadržaj. Izbor veličine margine /MARGINS/ obavite prije početka pisanja.

Postupak izbora veličina margina papira /PAPER MARGINS/ u dijalog prozoru PAGE SETUP:
1. Startati - otvoriti WORDPAD (otvaranje animacija ...)
2. Otvaranje PAGE SETUP dijalog prozora
 (postupak otvaranja:
  2.1. FILE meni
  2.2. PAGE SETUP opcija
  2.2. PAGE SETUP dijalog prozor animacija ...)
3. Klik jedno od 4 polja /PAPER MARGINS/ i upisati novu vrijednost:
- LEFT lijeva margina
- TOP margina vrha
- RIGHT desna margina
- BOTTOM margina dna

WORDPAD     Index