WORDPAD
Veličina papira /PAPER SIZE/
Dokument se priprema za naknadno korištenje i štampanje. Zato budite obazrivi pri izboru veličine papira. Kod nas se koristi A4 format papira standardno (297x210 mm).

Postupak izbora veličine papira /PAPER SIZE/ u dijalog prozoru PAGE SETUP:
1. Startati - otvoriti WORDPAD (otvaranje animacija ...)
2. Otvaranje PAGE SETUP dijalog prozora (postupak otvaranja:
  2.1. FILE meni
  2.2. PAGE SETUP opcija
  2.2. PAGE SETUP dijalog prozor animacija ...)
3. Klik na padajuću listu /PAPER SIZE/
4. Pomjeriti miš na željenu opciju padajuće liste
5. Klik opciju padajuće liste (u ovom slučaju A4)
 

WORDPAD     Index