Programski jezik Turbo PASCAL - Niz /ARRAY/
Izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje - riješeni primjeri i zadaci

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Učitiat i ispisati niz /ARRAY/.

.html

2

Učitati članove niza. Ispisati: članove niza koji su veći od slijedećeg člana.

.html

3

Učitati članove niza.  Ispisati parne članove niza.

.html

4

Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa neparnim ideksom.

.html

5

Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa ideksom koji nije djeljiv sa 4.

.html

6

Učitati članove niza. Ispisati članove niza sa parnom vrijednosti (djeljive sa 2).

.html

7

Učitati članove niza. Ispisati članove niza koji nisu djeljive sa 3.

.html

8

Učitati članove niza. Ispisati: pozitivne, nule pa negativne članove niza.

.html

9

Učitati članove niza. Ispisati susjedne članove niza čija je suma parna.

.html

10

Učitati članove niza. Ispisati članove niza u obrnutom redoslijedu..

.html

11

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza.

.html

12

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu pozitivnih članova niza.

.html

13

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza sa parnim indeksom.

.html

14

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza sa neparnim indeksom.

.html

15

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza čiji je indeksom djeljiv sa 3.

.html

16

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran).

.html

17

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji nisu djeljivi sa 2 (neparan).

.html

18

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu članova niza koji nisu djeljivi sa 4.

.html

19

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati sumu parnih i neparnih članova niza odvojeno.

.html

20

Sabirati članove niza sve dok je suma manja od 241. 

.html

21

Izračunati sumu članova niza čija je vrijednost u intervalu [3,9]. 

.html

22

Izračunati sumu pozitivnih članova niza djeljivih sa 4. 

.html

23

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza.

.html

24

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza sa parnim indeksom.

.html

25

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza sa neparnim indeksom.

.html

26

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran).

.html

24

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod članova niza koji nisu djeljivi sa 4.

.html

25

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati proizvod pozitivnih članova niza koji su djeljivi sa 3.

.html

26

Množiti članove niza sve dok je proizvod manja od 541. 

.html

27

Izračunati proizvod članova niza čija je vrijednost u intervalu [3,9]. 

.html

28

Izračunati proizvod pozitivnih članova niza djeljivih sa 4. 

html

29

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj pozitivnih članova niza.

html

30

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza sa parnim indeksom.

.html

31

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza sa neparnim indeksom.

.html

32

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza čiji je indeks djeljiv sa 3.

.html

33

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji su djeljivi sa 2 (paran).

.html

34

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji nisu djeljivi sa 2 (neparan).

.html

35

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza koji nisu djeljivi sa 4.

.html

36

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj parnih i neparnih članova niza odvojeno.

.html

37

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj pozitvinih, nula i negativnih članova niza odvojeno.

.html

51

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetički sredinu svih članova niza.

.html

52

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu svih članova niza sa parnim indeksom.

.html

53

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetički sredinu svih članova niza sa neparnim indeksom.

.html

54

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu pozitivnih članova niza.

.html

55

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati članove niza veće od aritmetičke sredine.

.html

56

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati članove niza manje od aritmetičke sredine.

.html

57

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati broj članova niza većih od aritmetičke sredine.

.html

58

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati broj članova niza manjih od aritmetičke sredine.

.html

59

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza većih od aritmetičke sredine.

.html

60

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza manjih od aritmetičke sredine.

.html

61

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati proizvod članova niza većih od aritmetičke sredine.

.html

62

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati proizvod članova niza manjih od aritmetičke sredine.

.html

63

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza većih od aritmetičke sredine i njihovu sumu.

.html

64

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati broj članova niza manjiih od aritmetičke sredine i njihovu sumu.

.html

63

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu onih clanova niza koji su većih od aritmeticke sredine svih članova niza.

.html

64

Učitati članove niza. Izračunati i ispisati aritmetičku sredinu onih clanova niza koji su manji od aritmeticke sredine svih članova niza.

.html

65

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza manjih od aritmetičke sredine sa neparnim indeksom.

.html

66

Učitati članove niza. Izračunati aritmetičku sredinu i ispisati sumu članova niza većih od aritmetičke sredine sa neparnim indeksom.

.html

Ostali zadaci iz oblasti niz /ARRAY/:

  1. Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
  2. Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
  3. Niz /ARRAY/ - sortiranje
  4. Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza

Niz     Index