Programski jezik Turbo PASCAL - Niz /ARRAY/
Formiranje novog niza

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Učitati niz A od n članova. Formirati novi niz B od članova niza A, s tim da se prvo pozitivni, nule pa negativni članovi niza.

.html

2

12.100. Učitati niz X od n članova.  Formirati novi niz Y od n članova gdje su članovi niza Y jednaki recipročnim vrijednostima članova niza X.

.html

3

Učitati  dva niza A i B od po M članova.  Formirati  treći niz C od M članova prema izrazu: C[i]=A[i]+B[i]

.html

4

12.101. Učitati  dva niza A i B od po M članova.  Formirati  treći niz C od m članova prema izrazu:

   ! ai-bi,  ai>bi
ci= <
   ! ai+bi,  ai<=bi

.html

5

12.102. Učitati  dva niza A i B od po n članova. novi niz  C od n članova prema slijedećem izrazu:

   ! ai + bi,  ako je indeks paran
ci= <
   ! ai - 2,   ako je indeks neparan

.html

6

12.102. Učitati  dva niza A i B od po n članova. novi niz  C od n članova prema slijedećem izrazu:

   ! ai,  ako je ai clan niza A paran
ci= <
   ! bi,  ako je ai clan niza A neparan

.html

7

12.102. Učitati  dva niza A i B od po n članova. novi niz  C od n članova prema slijedećem izrazu:

   ! ai - bi,  ako je indeks djeljiv sa 5
ci= <
   ! ai * bi,  za ostale slučajeve

.html

8

12.103. Za niz Z od n članova postaviti početne vrijednosti:

   ! 1  paran
zi= <
   ! 0  neparan

.html

9

12.103. Za niz Z od n članova postaviti početne vrijednosti:

   ! 5  paran
zi= < 
   ! 8  neparan

.html

10

12.104. Učitati niz A od n člana. Formirati članove niza B od vrijednosti kosinusa odgovarajućeg člana niza A.

.html

11

12.105. Učitati niz A od n članova. Formirati novi niz B od članova niza A s tim da se ista vrijednost pojavljuje samo jednom.

 

12

Učitati niz A od n članova. Formirati novi niz B od članova niza A, s tim da se ista vrijednost pojavljuje samo jednom, a za ostala pojavljivanja se upisuje 0 za vrijednost člana niza B.

 

13

Dat je niz cijelih brojeva. Napisati program za njihovo ciklično pomjeranje:

 • u lijevo
 • u desno

(Npr za n=5 početno stanje a, b, c, d, e poslije druge promjene u lijevo c,d, e, a, b)

 

14

   

15

12.107. Učitati  niz  X  od n brojeva.  Formirati novi  niz  Y  od članova niza X koji su manji od 12.

 

16

12.107. Učitati  niz  X  od n brojeva.  Formirati novi  niz  Y  od članova niza X koji su veći po apsolutnoj vrijednosti od 25.

 

17

12.108. Učitati  niz A od n članova.  Formirati novi niz B od  n/2 najvećih članova niza. Ispisati oba niza.

 

18

12.109. Učitati niz X od n članova.  Naći najduži podniz niza A  i formirati novi niz Y. Ispisati oba niza.

 

19

12.110. Učitati dva niza A i B od po n članova. Formirati niz C od 2n članova na slijedeći način:

 • prvi član niza C je prvi član niza B
 • drugi član niza C je prvi član niza A
 • treći član niza C je drugi član niza B
 • četvrti član niza C je drugi član niza A itd.
 

Ostali zadaci iz oblasti niz /ARRAY/:

  1. Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
  2. Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
  3. Niz /ARRAY/ - sortiranje
  4. Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza

  Niz     Index