Programski jezik Turbo PASCAL - Niz /ARRAY/
Maksimum, minimum

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Učitati članove i naći najveći član niza.

.html

2

Učitati članove i naći najmanji član niza.

.html

3

12.117. Učitati niz X od n članova ispisati one članove  niza X koji su veći od prvog (zadnjeg) člana niza.

.html

4

12.117. Učitati niz X od n članova ispisati one članove  niza X koji su manji od prvog (zadnjeg) člana niza.

.html

5

12.118. Učitati niz X od n članova. Ispisati najveći od njih po apsolutnoj vrijednosti.Pri ovome koristiti novu promjenljivu.

.html

6

12.118. Učitati niz X od n članova. Ispisati najmanji od njih po apsolutnoj vrijednosti. Pri ovome koristiti novu promjenljivu.

.html

7

12.118. Učitati niz A od n članova. Ispisati najveći od njih po apsolutnoj vrijednosti. Pri ovome koristiti prvi član niza.

 

8

12.118. Učitati niz A od n članova. Ispisati najmanji od njih po apsolutnoj vrijednosti. Pri ovome koristiti prvi član niza.

.html

9

12.119. Učitati  niz od 20 brojeva i ispisati najveći i najmanji broj u nizu.

.html

10

12.120. Učitati niz A od n članova i naći koliko ima članova koji su manji od prvog člana, a koliko članova koji su veći od zadnjeg člana niza.

.html

11

12.121. Učitati niz X od n članova. Naći maksimum od članova sa parnim indeksima.

.html

12

12.122. Učitati niz X od n članova. Naći minimum od članova sa parnim indeksima.

.html

13

12.122. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa neparnim indeksima.

.html

14

12.122. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa indeksima djeljivim sa 3.

.html

15

12.122. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa indeksima koji nisu djeljivi sa 3.

 

16

12.122. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i  maksimum  od članova sa indeksima djeljivim sa 5.

 

17

12.123. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum parnih članova niza.

 

18

12.123. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum neparnih članova niza.

 

19

12.123. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum članova koji su djeljivi sa 5.

 

20

12.123. Učitati niz X od n članova. Naći minimum i maksimum članova koji nisu djeljivi sa 3.

 

21

12.124. Učitati niz od n članova.  Ispisati dva susjedna člana  sa najmanjom međusobnom razlikom.

 

22

12.125. Učitati niz X od n članova i naći dva najmanja (najveća) člana niza.

 

23

12.125. Učitati niz X od n članova i naći dva najmanja (najveća) člana niza.

 

24

12.125. Učitati niz X od n članova i naći tri najmanja (najveća) člana niza.

 

25

12.125. Učitati niz X od n članova i naći tri najmanja (najveća) člana niza.

 

26

12.126. Učitati niz X od n članova i naći  susjedne članove najmanjeg (najvećeg) člana niza.

 

27

12.127. Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan član niza između članova koji imaju vrijednost u intervalu od 0,5 do 1,5 aritmetičke sredine svih članova niza.

 

28

12.127. Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan član niza između članova koji imaju vrijednost u intervalu od 0,5 do 1,5 aritmetičke sredine članova niza čiji je indeks paran.

 

29

12.127. Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan član niza između članova koji imaju vrijednost u intervalu od 0,5 do 1,5 aritmetičke sredine članova niza čiji je indeks neparan.

 

30

12.127. Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan član niza u intervalu indeksa od 2 do 5

 

31

12.127. Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan (maksimalan) član niza u prvoj (drugoj) polovici članova niza.

 

32

12.127. Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan član niza u intervalu indeksa od L do K

 

33

12.127. Učitati niz A od m članova. Odrediti minimalan član niza između članova koji imaju vrijednost u intervalu od 0,5 do 1,5 aritmetičke sredine članova niza djeljivih sa 2.

 

34

12.128. Napisati  program  koji će učitavati  100  brojeva.  Pored svakog učitanog broja ispisati do tada najveći i najmanji broj.

 

35

12.129. Pacijentu je n dana mjerena temperatura. Napisati program za ispis  dana  sa  najvećom  promjenom  temperature  i  dana  sa najvećim odstupanjem od prosječne temperature.

 

36

12.130. Naći najveći član i indeks najvećeg člana niza.

.html

37

Naći najmanji član i indeks najmanjeg člana niza.

.html

38

12.131. Naći indeks drugog po velićini člana niza.

 

Ostali zadaci iz oblasti niz /ARRAY/:

  1. Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
  2. Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
  3. Niz /ARRAY/ - sortiranje
  4. Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza
  5. Niz     Index