Programski jezik Turbo PASCAL - Niz /ARRAY/
Sortiranje

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Učitati članove i sortirati ih po rastućem redoslijedu. (5 članova niza)

.html

2

Učitati članove i sortirati ih po opadajućem redoslijedu. (5 članova niza)

.html

3

12.132.01. Ucitati niz pa ispisati prvo negativne, pa ostale članove niza. Ispisati članove niza tek poslije sortiranja.

.html

4

12.132. Grupisati učitani niz tako da prvo dolaze negativni, pa nule i na kraju pozitivni članovi. Ispisati članove niza tek poslije sortiranja.

 

5

12.133. Učitati niz B od 7 članova. Naći srednji član niza B po veličini, da su tri člana veća od njega, a tri manja od njega.

 

6

12.134. Učitati 60 članova niza. Sortirati ih i podijeliti u tri grupe od po 20 članova prema kvalitetu: najbolji, srednji i najlošiji.

 

7

12.135. Sortirati učitani niz cijelih brojeva, a zatim učitavati vrijednosti za varijablu A. Prilikom svakog učitavanja ispisati da li smo pogodili neki od članova prethodno učitanog niza.

 

8

12.136. Učitati niz A od n članova pa ispisati koliko ima susjednih članova koji su isti.

 

9

12.136. Učitati niz A od n članova pa ispisati koliko ima susjednih članova čija je razlika manja od 5.

 

10

12.136. Učitati niz A od n članova pa ispisati koliko ima susjednih članova čija je suma veća od 40.

 

11

12.137. Učitati 10 imena pa ih poredati po abecedi.

 

12

12.138. Učitati prezime i ime takmičara te broj bodova za svakog. Ispisati ih sortirane po broju bodova, a zatim po abecedi.

 

Ostali zadaci iz oblasti niz /ARRAY/:

  1. Niz /ARRAY/ - izdvajanje, suma, proizvod i prebrojavanje
  2. Niz /ARRAY/ - maksimum, minimum
  3. Niz /ARRAY/ - sortiranje
  4. Niz /ARRAY/ - formiranje novog niza

Niz     Index