Programski jezik PASCAL - riješeni primjeri i zadaci
Organizacija i odlike sajta "abc PASCAL" - Uporedno rješenja zadataka - različite petlje

Uporedno rješenja zadataka - različite petlje se koriste za riješenje istog zadatka.

abc Algoritmi - Uporedno rješenja zadataka - različite petlje, postupak:

  1. abc PASCAL sajt.
  2. Izabrati sadžaj sa oznakom:
    Uporedno rješenja zadataka - različite petlje
  3. Kraj.


Linkovi /RELATED LINKS/ - Uporedno rješenja zadataka - različite petlje:
  1.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - WRITE
  2.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Suma
  3.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Proizvod
  4.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - Brojač
  5.     Uporedni zadaci 3 petlje (FOR, WHILE, REPEAT petlja) - IF naredba


Organizacija sajta     Index