Osnove

home page

Podešavanje parametara programa

 

Kako budete bolje upoznavali Photoshop, poželićete da promijenite način na koji on obavlja određene poslove. Na primjer, koristićete sistemski birač boja umesto Photoshopovog, ili ćete u jednom projektu koristiti centimetre, a u drugom piksele. Možda ćete htjeti da promijenite boju vođica zato što je suviše slična boji pozadine fotografije. Sve ove izmjene, i mnoge druge, obavljaju se u okviru za dijalog Preferences, koji se otvara kada izaberete Edit → Preferences.

Pritiskajte dugme Next da biste pregledali sve okvire za dijalog Preferences. Možda ćete naići na parametre koje ne razumijete. Zasad ostavite podrazumijevane (ponuđene) parametre. Kada naučite više o programu, možete se vratiti i promijeniti parametre po potrebi.